Kompletní program letošního jarmeku si můžete také stáhnout zde v odkaze.

 

Pátek 1. prosinca 2023

 

DOLNÍ RYNEK
16.00 Vystúpí cimbálová muzika Klobučánek a drobci ze školky udělajú čertovský rej!
17.00 Zahájení jarmeku a rozsvícení vánočního stromu. Zahraje Těch 5.

GALÉRIA VINCÚCH
16.00 Zahájení výstavy fotek Bohumila Eichlera: Švédsko.

GYMNÁZIUM
18.00 Zahájení dvúch výstav: prací Josefa Jeřábka a fotek Miroslava Pinďáka. Zahraje cimbálová muzika Klobučánek.

KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽA
19.00 Konzert: ščudlovské lidové pěsničky, vystúpí dětský sbor ze Ščítnéj pod vedéním Marie Hrnčiříkovéj.

PASTORAČNÍ DŮM
20.00–23.00 Posezéní ze Sehrankú: folkové zpívání.

 

Sobota 2. prosinca 2023

DOLNÍ RYNEK
8.30–9.00 Do jarmeku všecky obudí dechovka Valaška.
9.00 Slavnostní vytrúbení jarmeku.
9.00–9.30 Zahájení jarmekového trhu: čeká nás slavnostní příchod svatého Mikuláša s družinú, průvod čertů, zahraje muzika súboru Závršan.
9.15–15.00 Potkáte mikulášské družiny, jarmekové policajty, uvidíte řemesníky při práci, výrobu beček a všelico iné. Děcka sa možú svézt na koníčkoch. A možete si ve výlohách prohlédat výstavu betlémů.
10.00–14.00 Zahrajú a zazpívú: 10.00 ženský sbor Rozmarýnek ze Záriečia,
11.00 cimbálovka Kaňúr, 12.00 dechovka Dúbravanka,
13.00 Čertovka ze Střelnéj. Možete si dat aj kyselicu.

GYMNÁZIUM
9.00–15.00 Výtvarná školička pro malé caparty, tvořivá dílna pro všecky, co si chcú neco pěkného vyrobit (v prvním patře, 10.00–13.00). Inšpiracu možete chytit na výstavách Josefa Jeřábka a Miroslava Pinďáka.
10.00 Sbor gymnázia pod vedéním Davida Polácha.
11.00 Valašská školička: zazpívajte si s Klobučánkem.
13.30 Valašská školička: divadélko Jak čert k Mikulášovi přišél.

ČERVENÝ DŮM
9.00–15.00 Děcka si možú udělat na hrnčířském kruhu svůj hrneček. Uvidíte tkaní na stavu, přadéní na kolovrátku, prácu s vlnú, zakúsnete si frgál, malí sa tu zehřejú čajem a velicí třebas svařákem.

STARÁ RADNICA
9.00–15.00 Uvidíte nekolik řezbářů, paličkovanú krajku aj modrotisk, vyrábjat sa tu budú aj všelijaké inší ozdoby, třebas z ovčí vlny lebo z kukuřice. Zazpívú Mužáci, podívete sa aj na výstavu fotek Miroslava Šomana. Ke kúpení budú aj nové Vlastivědné kapitoly.

GALÉRIA VINCÚCH
9.00–16.00 Výstava fotek Bohumila Eichlera.

BESEDA TJ SOKOL – ZA DVEŘAMA
9.00–15.00 V jarmekovéj poštičce kúpíte pohledy a zas dostanete novučký jarmekový štempl. A možete kúpit aj hrnky s jarmekovým andělem.

BESEDA TJ SOKOL – SÁL
9.00–14.00 Ukázky řemesel, zahraje a zazpíve krúžek Závršan z Nedašova.
9.00–13.00 Sútěž o najpěknějšího pečeného pána či paní z kynutého těsta. Přiďte dat hlas! Zistíte tu takéj, jak dopadla sútěž o najlepší domácí chleba. A podívete sa aj na výstavu vyšívaných kuchařek.

KULTURÁK – VESTIBUL
9.00–13.00 Přiďte si na štamprlu! A okoštujete aj vdolky. Ve valašskéj lotériji sa nestanete milionářem, ale zasmějete sa a možete všelico vyhrát.
Během dňa zahrajú muziky súborů Klobučánek, Váh, Klobučan a Čajka, učujete zas aj gajdoša Petra Sovjáka.

KULTURÁK – VELKÝ SÁL
9.00–15.00 Uvidíte ukázky lecijakých řemesel. Pojíte tu třebas kyselicu, klobásky a posilníte sa nečím ostřejším.
9.30 Do nálady vás dostane dechovka Valaška.
10.30 Zahraje a zatančí dětský súbor Čajka z Hornej Súče.
11.30 Představí sa súbor a muzika Váh z Púchova.
12.30 Zahraje aj zatančí súbor Klobučan.
14.00 Vystúpí Dřevjana muzika Zbujnik z Janovic.
15.00 Přehlídka tanca obuškového a odzemku, zahrajú aj zatančíja súbory Klobučan a Klobučánek.
20.00 S cimbálovkú Kaňúr dočkáme až do půnoci.

KULTURÁK – BALKÓN
9.00–11.00 Výtvarná dílna s děckama z klobuckéj ZUŠky.

KULTURÁK – SCHODIŠČE KE KNIHOVNĚ
9.00–15.00 Výstava „30 roků jarmeku“. Ohlédněte sa s nama!

PASTORAČNÍ DŮM
9.00–15.00 Přiďte si v klidu odpočinút, zehřít sa aj neco pojezt. Charita Valašské Klobúky: celý deň si tu možete opatřit malé děťátka lebo si aj pohrát. Čeká vás aj výtvarná vánoční dílnička a zpívání: naučíte sa koledy a rozhýbete zmrzlé nohy a ruky u veselých ukazovaček.

INFOCENTRUM
9.00–16.00 Dojděte si pro čertovskú vizitku a klobucké dárky.

DŘEVĚNICA U PECHANCŮ
9.00–15.00 Povykládáte si s pamětníkama, dostanete zemák aj kyšku.

DŘEVĚNICA KOSENKA
9.00–15.00 U nás možete nahlédnút do pekla aj do nebe. Uvidíte výrobu biouhlu, kutí kos, možete si kúpit kosisko, hadrové koberce, pány a paničky z kynutého těsta, okoštujete chleba z naší pece. Bude tu Vojta Molek a jeho veselý dvorek aj sútěž o najlepší kysané zelé. Vyzkúšáte si skok do sena, muzika bude hrát. A čeká vás aj výstava Kosa pro 21. století – a třebas kúpíte sertefikát pro les Ščúrnica.

DŘEVĚNICA U JANÍKŮ
9.00–15.00 Klidový kútek pro najmenší děťátka (do 3 roků). Uvidíte prodejní výstavu obrazů Mirka Janíka, budú sa tu péct oplatky a děcka si zkusíja kutí s kovářem. Kdo chce sušené húby a poradit, nech dojde.

DŘEVĚNICA U PIVEČKŮ
9.00–15.00 Stavte sa k ševcom! Zehřejete sa slivovicú, uvidíte třebas šití krpců a botek ke kroju.

 

Tož dojděte na jarmek!