Zveme Vás na 30. ročník Jarmeku

Valašský mikulášský jarmek je největší kulturní akcí, která se koná ve Valašských Kloboukách, a současně jednou z největších předvánočních událostí na Moravě. Letos se chystá jeho 30. ročník.

O Valašském mikulášském jarmeku se mohou lidé z blízka i daleka těšit na řemeslný trh s bohatou nabídkou regionálních a rukodělných produktů, ukázky starodávných tradic, oživení dávných adventních a zimních zvyků a obyčejů, výstavu krajových odrůd ovoce, ochutnávku typických valašských pochoutek nebo zážitek z vystoupení folklorních souborů a muzik.

Návštěvníci se při procházce jarmekem určitě nevyhnou tradičním čertovským družinám z různých koutů Valašska a jestli budou mít štěstí, podělí je milou drobností i samotný Mikuláš.

Cíle jarmeku pro letošní roku

Součástí programu a rozpočtu 29. valašského mikulášského jarmeku je záměr podpořit konkrétní činnosti, které garantují jednotliví spolupořadatelé:

 • Valašský jarmek, z. s.:
  Cestičky k domovu (jarmeková školička lidových řemesel a zvyků pro děti) a pořízení technického vybavení.
 • Český svaz ochránců přírody Kosenka:
  Zpracování investičního projektu „Rekonstrukce a úsporná environmentální opatření na základně Kosenka“.
 • Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách:
  Vydání dětské knížky o architektu Hubertu Gessnerovi.
 • TJ Sokol Valašské Klobouky:
  Náklady spojené s činností tělovýchovné jednoty.
 • Národopisný spolek Klobučan:
  Obnova krojového vybavení pro dětský soubor Klobučánek.
 • Klub seniorů Valašské Klobouky, z. s.:
  Zajištění rozvoje činnosti klubu seniorů.
 • Nadace Jana Pivečky Slavičín:
  Provoz a údržba roubeného domu čp. 7 užívaného pro projekty zaměřené na zachování kulturních tradic a starých řemesel.
 • Gymnázium Valašské Klobouky:
  Zakoupení vozíku (káry) pro nosiče kyselice na jarmeku a pořízení technického a mobilního vybavení učebny pro studenty.
 • Český červený kříž Valašské Klobouky:
  Podpora vzdělávacích aktivit veřejnosti a členů v první pomoci.
 • Rodinné centrum Valašské Klobouky, z. s.:
  Náklady na provoz rodinného centra.