Když se řekne Valašský mikulášský jarmek, v každém z nás se probudí nějaká hřejivá vzpomínka. Bezesporu všichni bychom dovedli barvitě popsat kloboucké náměstí obklopené stánky s trhem, obchůzku svatého Mikuláše a družin s tradičními maskami, veselé muzikanty, šikovné řemeslníky a plno zajímavého programu. Mnohým se vybaví chuť poctivé jarmekové kyselice nebo vůně pečených pánů právě vytažených z pece… Kouzlo jarmeku je tu s námi už třicet let. A za to, že se (s dvouletou přestávkou) rok co rok vrací, vděčíme stovkám, za ta tři desetiletí možná už tisícům lidí, kteří se na něm podíleli a podílejí.

Jarmek vždy spojoval, stmeloval, vedl ke spolupráci. Jeho cílem bylo a je zachování místních tradic, našeho vzácného dědictví, které se v tomto kraji předává po pokolení, a na nás je, abychom ho opečovávali a zase předali našim dětem. S tímto úkolem nám vždy pomáhali dobrovolníci, kteří v součtu odvedli desetitisíce hodin úžasné práce, jejímž výsledkem je Valašský mikulášský jarmek se vším, co k němu patří. Vždyť mnozí jsou také nositelé titulu Jarmekový andělíček, ceny, kterou už od roku 2008 udělujeme příznivcům a pomocníkům jako poděkování za podporu. Od roku 2011 také uvádíme typické symboly jarmeku do Jarmekové síně slávy, v níž jsou kromě Mikuláše a anděla například také kyselica, slivovica či podané ruce, které symbolizují obětavou pomoc.

Lidem kolem jarmeku také vždy záleželo na mezilidských vztazích, propojení spolků, veřejného sektoru a podnikatelské sféry. Na tom, aby se z dobrých skutků a dobrovolné pomoci utvářela nová hodnota pro celé společenství. Organizační zázemí jarmeku, u jehož počátku stály Valašské sdružení Důbrava a ČSOP Kosenka, v běhu let postupně narůstalo. Přidávaly se další a další spolky, v roce 2007 dokonce vznikl spolek Valašský jarmek, který má mimo jiné zastřešující roli. Na akci, která se stala nejvýznamnější událostí kulturního kalendáře nejen v našem městě, ale v celém regionu, tak s ním dnes spolupracují spolky Český svaz ochránců přírody Kosenka, Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách, TJ Sokol Valašské Klobouky, Národopisný spolek Klobučan, Klub seniorů Valašské Klobouky, Nadace Jana Pivečky Slavičín, Gymnázium Valašské Klobouky, Český červený kříž Valašské Klobouky a Rodinné centrum Valašské Klobouky.

Díky jejich úsilí a velké snaze zapojených dobrovolníků se za dobu konání Valašského mikulášského jarmeku podařilo uskutečnit mnoho prospěšných cílů. Rok co rok totiž spolky přicházejí se svými záměry, pro které pak získávají finanční podporu z přerozděleného benefičního výtěžku jarmeku. Tím se společné úsilí opět vrací do organizací, například ve formě nového vybavení pro činnost, zabezpečení provozních výdajů, zajištění oprav budov a majetku, vydávání publikací, pořádání setkání či kulturních akcí a podobně.

Jak jarmek rostl, přibýval ke spolkům také další okruh spolupracujících partnerů, bez jejichž pomoci by se nedařilo tak rozsáhlou akci vůbec uspořádat. Velké poděkování patří městu Valašské Klobouky, které akci podporuje finančně, materiálně a technicky, ale i personálně, neboť řadu důležitých úkolů pomáhají plnit pracovníci města a městských organizací, zejména Valašskoklobouckých služeb a Kulturního a vzdělávacího střediska Valašské Klobouky. Děkujeme také Římskokatolické farnosti Valašské Klobouky, Centru pro rodinu Valašské Klobouky, Policii České republiky, dobrovolným i profesionálním hasičům, Koordinátoru veřejné dopravy Zlínského kraje, Českým drahám, spřáteleným spolkům a dalším, kteří nezištně pomáhají. Významnou oporou jsou rovněž partneři z podnikatelského sektoru, kteří akci podporují sponzorsky. Děkujeme!

Máte-li chuť ohlédnout se s námi za třiceti lety jarmeku, zveme vás k návštěvě výstavy, kterou jsme připravili na schodišti městské knihovny. Rekapitulace jednotlivých ročníků a významných jarmekových milníků tu bude k vidění až do jara. Ale hlavně nepromeškejte tu hlavní oslavu, kterou bude celý Valašský mikulášský jarmek v sobotu 2. prosince. Věříme, že se jubilejní ročník díky společnému úsilí podaří a zase přinese krásné zážitky, které vás budou provázet přinejmenším celou adventní dobou. A do příštího desetiletí jarmeku přejme plno dobrých skutků, které ho pomohou udržovat a rozvíjet.

Přejeme vám požehnaný a spokojený adventní čas.

Organizační výbor 30. VMJ