01 02 03
   
o jarmeku
program jarmeku
jarmekové soutěže
jarmeková poštička
orientační plánek
doprava
ubytování
partneři
fotogalerie
kontakt
Pořadatelé Valašského mikulášského jarmeku děkují za pomoc, kterou akci prokazují další spolupracující organizace.
Srdečné poděkování patří těmto důležitým partnerům::
Městu Valašské Klobouky
Kulturnímu a vzdělávacímu středisku Valašské Klobouky
Českému svazu ochránců přírody KOSENKA
Muzejnímu spolku ve Valašských Kloboukách
Národopisnému spolku Klobučan
Gymnáziu Valašské Klobouky
Nadaci Jana Pivečky
Klubu seniorů Valašské Klobouky
TJ Sokol

Českým dráhám
ČSAD Vsetín
Dětskému domovu, základní škole a praktické škole ve Smolině
Domu dětí a mládeže Valašské Klobouky
Charitě Valašské Klobouky
Mateřské školce Valašské Klobouky
Městské policii Valašské Klobouky
Městským lesům
Místní skupině Českého červeného kříže ve Valašských Kloboukách
Policii ČR
Rodinnému centru Kaštánek
Římskokatolické farnosti Valašské Klobouky
Sborům dobrovolných hasičů z Valašských Klobouk, Smoliny, Mirošova a Lipiny
SOU Valašské Klobouky
Valašskoklobouckému podnikatelskému centru
Valašskoklobouckým službám
Základní škole Valašské Klobouky
Základní umělecké škole Valašské Klobouky
a obcím Valašskokloboucka

a všem účinkujícím i dobrovolníkům.

Těmto firmám, živnostníkům a soukromým osobám:
Groz - Beckert CZECH, s.r.o.
Alois Šůstek - FARE - výroba obuvi
Anežka Slováková Cukrárna a pivnice U Fandy
Autoškola Beňo
Bednářství - stolářství Josef Fryzelka
BELIT,spol. s r.o.
BONUM COMMERCIUM, Mgr. Ivo Martínek
Elektro Dana Staníková
ETRON, Ing. RITTER Zbyněk
EUROCORP TRADE s.r.o.
EuroFire, spol. s r.o.
Eva Strapinová FOTOATELIER
Františka Hlavičková - železářství
Galerie Marika, M. Slabíková
Chalupová textil
CHVD Důbrava
JAL ELEKTRO, s.r.o.
Jana Psotová
Jarmila Šarátková
Jaroslav Nedavaška
Jaroslav Orsák, Autoservis
JITAL TRAFIKA, Ing. Jiří Cmajdálka
JUBEKA, s.r.o.
Karel Ginter, ELEKTRO
MATEX Eva Šerá
Městské lesy
Miroslav Zvonek, Akad. soch.
MODENA Věra Mrázová
MTM ENERGY, s.r.o.
Nábytek BYTEX
Pavel Hrabina
Pekařství Střelná, s.r.o.
Petr Šmotek - Oční optika
Petr Vaněk -OKNA-DVEŘE s.r.o.
Pletex s.r.o. - Eva Kollmannová
Pneuservis Susedík
Poradenství Ing. Šuchma
Petr Macháč s.r.o.
Potraviny VAT Jolana Trnavská
Radek Valčík - Řeznictví a jatky
Restaurace u nádraží - Dalibor Fojtů
Řeznictví Sukup, s.r.o.
SUOB, s.r.o., Brumov-Bylnice
Tomáš Maňas - KOLEX
TVD - Technická výroba, a.s.
Vítek, Hošťálková
Zdeněk Hofman - papírnictví
a časopis Krásný venkov

Valašský mikulášský jarmek finančně podpořilo město Valašské Klobouky.

NADACE SYNOT založena senátorem Ivo Valentou, podpořila částkou 10 000 Kč šití pracovních krojů a opravu mikulášských masek.

 
Vaší podpory si velmi vážíme a děkujeme za ni!

 

 
10
 
Copyright C 2008, Valašský jarmek o.s., všechna práva vyhrazena.