01 02 03
 
 
o jarmeku
program jarmeku
jarmekové soutěže
jarmeková poštička
orientační plánek
doprava
ubytování
partneři
fotogalerie
kontakt

Cíle jarmeku

Stejně jako v předchozích letech je součástí programu a rozpočtu 25. VMJ valašského mikulášského jarmeku záměr podpořit konkrétní činnosti, které budou garantovat jednotliví spolupořadatelé:

Cíle jarmeku pro letošní rok

· Valašský jarmek, z. s.: Program rozvoje spolku Valašský jarmek, z. s.

· Český svaz ochránců přírody Kosenka: Příspěvek na zakoupení technologického vozidla pro zajištění managementu chráněných území Valašskokloboucka.

· Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách: Vydání 16. ročníku Vlastivědných kapitol z Valašskokloboucka.

· TJ Sokol Valašské Klobouky: Dokončení oprav objektů TJ Sokol.

· Národopisný soubor Klobučan: Klobucký rok – vzpomínkové pořady na počest tetičky Libuše Sušilové

· Klub seniorů Valašské Klobouky, z.s.: Program využití volného času seniorů při zájezdech a setkáních.

· Nadace Jana Pivečky Slavičín: Provoz a údržba roubeného domu čp. 7 užívaného pro projekty zaměřené na zachování kulturních tradic a starých řemesel.

· Gymnázium Valašské Klobouky: Propagace Gymnázia Valašské Klobouky a vybavení studovny pro žáky.

 
05
 
Copyright C 2008, Valašský jarmek o.s., všechna práva vyhrazena.