01 02 03
 
 
o jarmeku
program jarmeku
jarmekové soutěže
jarmeková poštička
orientační plánek
doprava
ubytování
partneři
fotogalerie
kontakt

Cíle jarmeku

Stejně jako v předchozích letech je součástí programu a rozpočtu 27. valašského mikulášského jarmeku záměr podpořit konkrétní činnosti, které budou garantovat jednotliví spolupořadatelé:

Cíle jarmeku pro letošní rok

• Valašský jarmek, z. s.: Cestičky k domovu – jarmeková školička lidových řemesel a zvyků pro děti

• Český svaz ochránců přírody Kosenka: Zajištění sochy kosáka a základny ČSOP Kosenka.

• Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách: Vydání 19. Vlastivědných kapitol z Valašskokloboucka.

• TJ Sokol Valašské Klobouky: Provoz a údržba zařízení TJ Sokol Valašské Klobouky.

• Národopisný spolek Klobučan: Program k oslavám 25 Klobučánku.

• Klub seniorů Valašské Klobouky, z. s.: Podpora a rozvoj volnočasových aktivit seniorů.

• Nadace Jana Pivečky Slavičín: Provoz a údržba roubeného domu č. p. 7 užívaného pro projekty zaměřené na zachování kulturních tradic a starých řemesel.

• Gymnázium Valašské Klobouky: Propagace školy, studentských akcí, pořízení vybavení pro žáky gymnázia.
 
05
 
Copyright C 2008, Valašský jarmek o.s., všechna práva vyhrazena.