01 02 03
   
o jarmeku
program jarmeku
jarmekové soutěže
jarmeková poštička
orientační plánek
doprava
ubytování
partneři
fotogalerie
kontakt
 
Pětadvacetiletý jarmek děkuje za účast i pomoc

Valašský mikulášský jarmek oslavil své čtvrtstoletí. Při jubilejním ročníku jej navštívily tisíce lidí, ale také stovky řemeslníků a vystupujících a v neposlední řadě svou nezištnou pomocí přispěly řady dobrovolníků. Všem, kteří se podíleli na krásné atmosféře i průběhu akce, jarmek srdečně děkuje."Když se nás lidé ptali, v čem bude jarmek při svém výročí jiný, odpovídali jsme, že v ničem. Netřeba jej přece měnit, když ho máme rádi právě takový, jak ho známe. A tak jsme rádi, že se opět vydařil, že mu přálo počasí, že mezi lidmi vládla dobrá nálada, že na trhu bylo ledacos pěkného ke koupení a při dalším programu i mnoho pěkného k vidění," řekla Hana Tarabusová, předsedkyně organizačního výboru Valašského mikulášského jarmeku. "Všem, kteří nám s jarmekem pomohli, a také městu, spolupracujícím organizacím, partnerům i sponzorům mockrát děkujeme," dodala.Tradiční jarmekovou součástí je udělování ocenění Jarmekový anděl. Určeno je dobrým lidem, kteří při jarmeku stojí mnohdy už od jeho počátků, nezištně pomáhají a podporují jej v rozvoji. Při tom letošním, pětadvacátém jarmeku se toto ocenění dostalo klobuckému řezbáři Zdeňku Matyášovi.

A pomyslně se rovněž otevřely dveře Jarmekové síně slávy, to aby do nich vstoupil další významný jarmekový symbol. Po svatém Mikuláši s andělem, kyselici, pečených pánech, podaných rukách a jarmekovém čertovi se dalším fenoménem stalo klobucké náměstí jako místo setkávání. . a my se na setkávání moc těšíme. tak za rok na 26. valašském mikulášském jarmeku!

 
chleba
Copyright C 2008, Valašský jarmek o.s., všechna práva vyhrazena.